Årsstämma 2014

Årsstämma 2014

H&M:s årsstämma 2014 ägde rum tisdagen den 29 april 2014, klockan 15:00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman den 29 april 2014 beslutade i enlighet med styrelsens och vd:s förslag att utdelningen ska ske för 2013 med SEK 9:50 per aktie.
 
Måndagen den 5 maj 2014 beslutades som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.
 
För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 29 april 2014. Ex-dagen är den 30 april 2014.

Kontakt Bolagsstyrning

Liv Asarnoj

Telefon: +46 8 796 55 00

Se fler kontakter

H&M:s årsstämma 2015

H&M:s årsstämma äger rum onsdagen den 29 april, 2015.

Kalender:

Bolagsstyrningsrapporter

I rapporten finns information om H&M:s bolagsstyrning och interna kontroll.

H&M:s styrelse

Styrelsen förvaltar bolagets angelägenheter för ägarnas räkning.

The H&M Way

"The H&M Way" (PDF) definierar vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det.