Jobba på H&M

Jobba på H&M

H&M är ett av världens största modeföretag – en global, dynamisk och kundinriktad arbetsplats med 116 000 medarbetare världen över.

H&M växer på befintliga marknader och öppnar butiker i nya länder. Vi är ständigt på jakt efter nya medarbetare till vårt team.

En av nycklarna till vår framgång är H&M-andan: starka, tydliga värderingar som vägleder alla medarbetare i det gemensamma arbetet. Värderingarna bygger på vår tro på människan. Alla H&M-medarbetare får ta ansvar från dag ett – och allas idéer är viktiga.

Vår målsättning är att ligga i framkant när det gäller både mode och hållbarhet. Medarbetarna kan bidra till mer hållbart mode, idag och i framtiden. Andra viktiga värderingar är laganda och ständiga förbättringar. Tillsammans utmanar vi oss själva att utvecklas och skapa ett H&M som alltid överträffar kundernas förväntningar.

Unika möjligheter

H&M växer på befintliga marknader och öppnar butiker i nya länder. Vi är ständigt på jakt efter nya medarbetare till vårt team.

Vi rekryterar ofta internt, erbjuder utbildnings- och utvecklingsmöjligheter och utnyttjar dessutom jobbrotation. Det innebär att en karriär på H&M öppnar många nya dörrar. När vi etablerar oss på en ny marknad rekryterar vi lokalt.

En inkluderande arbetsplats

Vi tror att den som får vara sig själv gör ett bättre jobb. Därför strävar vi efter att skapa en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald, jämlikhet och personlig stil.

H&M har en global mångfaldspolicy och en antidiskrimineringspolicy. Vi strävar efter att vara en god arbetsgivare på alla marknader där vi är verksamma. Det omfattar rättvisa löner och arbetstider, rätt till fackanslutning och möjligheten att växa och utvecklas inom H&M.

H&M Incentive Program

Under 2010 infördes ett nytt belöningsprogram för alla anställda, H&M Incentive Program, vilket syftar till att uppmuntra långsiktigt engagemang och underlätta framtida rekrytering. Programmet initierades av familjen Stefan Persson genom en gåva om 4 040 404 H&M-aktier till ett värde av cirka 1 miljard kronor, till en svensk stiftelse, Stiftelsen H&M Incentive Program.

Alla anställda i H&M-koncernen – oavsett befattning och lönenivå – omfattas av programmet och belönas efter anställningslängd och sysselsättningsgrad.

Läs mer om H&M Incentive Program här.

Vår affärsidé

Snabba fakta

The H&M Way

"The H&M Way" (PDF) definierar vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det.

Varumärken & kollektioner

H&M, & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday. Sex varumärken med olika kollektioner.

Varans väg

Hur skapas H&M:s mode?

Vår historia

Den första butiken öppnade 1947 i Västerås.