Rent vatten

Rent vatten

Vi investerar i rent vatten och sanitet i skolan för att ge barn en bättre framtid! Detta är H&M Foundations flaggskeppsprogram i samarbete med WaterAid inom fokusområdet rent vatten.

 

Tänk om …

… det inte fanns toaletter eller rent vatten i din skola eller på din arbetsplats – hur skulle arbetsdagen se ut då?

Så ser verkligheten ut för över hälften av skolbarnen i världens låginkomstländer. Avsaknaden av rent vatten, toaletter och hygienutbildning i skolan är inte bara ett obekvämt problem för elever och lärare – situationen ger också upphov till sjukdomar och kan innebära andra risker. Dessutom orsakar det negativa effekter på såväl studieresultat som på större frågor som jämställdhet, utveckling och ekonomisk tillväxt.

När rent vatten, sanitet och hygienutbildning implementeras i en skola skapas en bättre lärandemiljö, vilket får positiva effekter på elevernas studieresultat. Det leder dessutom till att elevernas hälsa förbättras och till ökad närvaro bland eleverna. Jämställdheten ökar också, eftersom flickor inte behöver hoppa av skolan eller utebli från undervisningen när de får mens på grund av att det inte finns några toaletter.

När flickor hoppar av skolan får det omfattande konsekvenser för den sociala och ekonomiska utvecklingen och för kvinnors ställning i samhället. Man kan se att kvinnor som har gått i skolan gifter sig senare, föder färre barn och spelar en mer aktiv roll i samhället.

Programmet

Detta flaggskeppsprogram innebär att vi investerar i barnens framtidsutsikter genom att ge dem tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning i skolan. Syftet är att förbättra deras hälsa och studieresultat och därmed påverka deras framtid i positiv riktning.

Vårt mål är att förändra systemet så att alla skolor får tillgång till rent vatten och separata toaletter för pojkar och flickor i framtiden, och att på så sätt bidra till att barnen kan fortsätta gå i skolan och få ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Rent vatten, sanitet och hygienutbildning i skolan är av grundläggande betydelse för barns rätt till ett värdigt liv och är avgörande för att öka möjligheten till en bättre framtid.

Programmet innebär att vi med hjälp av lokala partnerorganisationer kommer att erbjuda rent vatten, sanitet och hygienutbildning i skolor och därefter låta nationella regeringar och lokala myndigheter ta del av dessa exempel och lärdomar så att de kan genomföra liknande projekt i större skala på distriktsnivå eller nationell nivå. I skolorna kommer det genom programmet att finnas separata barnvänliga toaletter för flickor och pojkar, möjlighet att tvätta händerna och undervisning för förbättrad hygien, exempelvis i samband med menstruation. Dessutom kommer man genom programmet att arbeta med att förespråka, påverka och stötta relevanta nationella institutioner i arbetet med att prioritera vatten och sanitet i skolan. Detta kommer att vara avgörande för att uppnå långsiktiga förbättringar och ge fler barn förutsättningar för en bättre framtid.

På nationell och regional nivå innebär flaggskeppsprogrammet att vi arbetar med att övertyga och påverka beslutsfattare att se till att frågan om rent vatten, sanitet och hygienutbildning prioriteras på politisk nivå, att man avsätter finansiella medel för det här arbetet och att regeringarnas löften på detta område infrias i skolorna.

På global nivå kommer flaggskeppsprogrammet argumentera för att frågan om rent vatten, sanitet och hygienutbildning i alla skolor bör bli ett av FN:s nya hållbarhetsmål, inom ramen för det större målet att alla människor i världen ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning senast 2030

Våra målsättningar till 2017

250 000 barn ska ha fått tillgång till rent vatten, toaletter och hygienutbildning i skolan.

Nationella utbildningsplaner i fem länder ska ha inkluderat frågan om rent vatten, sanitet och hygien i skolan och det finns konkreta planer och resurser för att genomföra detta.

Skapa global opinion genom att kräva att vatten och sanitet införlivas med ramverket post-2015 och FN:s nya hållbarhetsmål. Målet är att alla skolor ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Flaggskeppsprogrammet påskyndar arbetet genom att inspirera nationella och internationella aktörer att aktivt bidra till att förverkliga den här målsättningen senast 2030.

H&M FOUNDATION

Vi driver positiv förändring för människor och samhällen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.