Mot grönare vatten

Bara en bråkdel av allt vatten på jorden är sötvatten — en dyrbar resurs som det idag finns för lite av i många delar av världen, inklusive på platser där H&M-gruppen driver verksamhet. Därför är vi fast beslutna att alltid hantera vatten på ett ansvarsfullt sätt. Så här tänker vi:

24 aug, 2018
Tillsammans med WWF arbetar vi för att öka kunskapen om globala vattenutmaningar inom H&M-gruppen, hos leverantörer och bland kunder.

Människor, natur, samhällen och företag är alla beroende av rent sötvatten, men det finns helt enkelt inte tillräckligt av det. Faktum är att vattenbrist rankas av World Economic Forum som den största globala riskfaktorn för både företag och samhället i stort. Och inte nog med det: misslyckanden med att skydda floder, sjöar och strömmar har lett till att den lilla mängd befintligt vatten blivit allt mer förorenat – och vi kan inte längre blunda för att den globala vattenkrisen påverkar oss alla.

Inom H&M-gruppen är vi målmedvetna inför ​miljöutmaningen – inte minst för att vår egen utveckling är beroende av tillgången till vatten, en hållbar användning av jordens resurser och hänsyn till olika lokalbefolkningars behov.

Men det är en utmaning som inte kan inte lösas av bara ett företag; det kräver samverkan mellan organisationer, industrier och regeringar och på det inte minst ett gemensamt driv och engagemang.

 

"Att omvandla textilindustrins vattenhantering för att minska föroreningar och bevara sötvattenresurser är en viktig del av WWF:s arbete. Vårt globala partnerskap med H&M-gruppen har lett till att H&M-gruppens vattenförvaltning förbättrats och att andra företag, icke-statliga organisationer och beslutsfattare gemensamt satsar på vattenfrågor på global nivå."

Stuart Orr, Leader Freshwater Practice, WWF International 

Vatten som används i denimproduktion.

En gemensam strategi 

Eftersom vatten spelar en stor roll inom textilindustrin (för allt från odling av bomull och färgning av tyger till tvätt och klädvård) är det självklart viktigt att vi inom H&M-gruppen behandlar jordens vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt. Speciellt då många av fabrikerna som levererar till H&M-gruppen, och som producerar med hjälp av vatten, ligger i områden med vattenbrist.

H&M-gruppen samarbetar med organisationer, andra varumärken, leverantörer, regeringar och beslutsfattare för att förbättra textilindustrins standarder gällande användandet av vatten. De senaste 10 åren har man arbetat aktivt för att minska den negativa vattenpåverkan i hela värdekedjan. Ökad resurseffektivitet och renare produktion har hjälpt våra leverantörer att minska sin vattenförbrukning, och vi samlar också in mer och mer regnvatten (13,2 miljoner liter år 2017).

Sedan 2015 använder vi Jeanologias Environmental Impact Measurement, ett verktyg som mäter vattenpåverkan i tillverkningen av denim, och 2017 uppnådde 55 procent av våra denimprodukter en "grön" nivå (35 liter vatten per plagg). Mellan 2013 och 2017 ökade andelen av våra leverantörers fabriker som helt uppfyller kraven för företagens sociala ansvar (BSR) för avloppsvatten från 65 till 84 procent.

Vi arbetar också aktivt tillsammans med andra varumärken och parter hos Sveriges forskningsinstitut SWEREA kring frågan om mikrofiberförorening av vattensystem. Vi vet att en ansvarig vattenhantering är avgörande för att uppfylla vår ambition att bli 100 procent cirkulära och förnybara, och vår samarbetspartner WWF hjälper oss att uppfylla det målet.

Att skapa en sliten finish med hjälp av laser istället för vatten är bättre ur hållbarhetssynpunkt.

H&M-gruppens plan med WWF

WWF och H&M-gruppen delar visionen om en ökad tillgänglighet på drickbart färskt sötvatten. En gemensamt utformad femstegsstrategi gör det möjligt för H&M-gruppen att gå i bräschen för en hållbar vattenförvaltning inom hela modebranschen, och berör hela produktionen — inte bara fabrikslinjen. Strategin behandlar även uttömning av vattenkällor och effekterna av H&M-gruppens verksamhet på lokal nivå, såsom minskade fiskbestånden och hot mot människors försörjning.

Såhär ser de fem stegen ut:

1. Medvetenhet: öka kunskapen inom H&M-gruppen, hos leverantörernas fabriker och bland kunder om globala vattenutmaningar och hur de kräver tillgång på sötvatten
2. Påverkan: bedöma fotavtryck och risker i våra butiker, våra lager och i leverantörernas fabriker
3. Interna insatser: förbättra användningen av vatten och minska föroreningarna inom den egna verksamheten samt i leverantörernas fabriker
4. Engagerade intressenter: arbeta med företag, regeringar och icke-statliga organisationer för att ta itu med vattenfrågor i fokusområden
5. Påverka regeringar: engagera politiker och makthavare för att hantera vattenförråd på ett hållbart sätt

 

Det är hög tid att vi alla går ihop för att ta itu med vattenkrisen — även de som idag har en stor tillgång till vattenkällor. För, som det heter i det gamla ordspråket, man saknar inte vattnet förrän brunnen är torr.

Läs mer om vårt samarbete med WWF här.


 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.