Utdelning

Utdelningspolicy

Målet för H&M i finansiella termer är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt av verksamheten samt att ha en beredskap att ta till vara affärsmöjligheter. Det är angeläget att expansionen liksom hittills kan ske med fortsatt hög finansiell styrka och fortsatt handlingsfrihet. Mot denna bakgrund har styrelsen funnit att utdelningsandelen bör motsvara cirka hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen föreslå att eventuell överskottslikviditet också delas ut.

 

Årsstämma 2017

H&M:s årsstämma ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.


Utdelning

Årsstämman den 10 maj 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska ske för 2016 med SEK 9:75 per aktie och att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den 12 maj 2017 beslutades som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017.

För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 maj 2017. Ex-dagen är den 11 maj 2017.

Den 14 november 2017 beslutades som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 4:85 per aktie. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 november 2017.

För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 november 2017. Ex-dagen är den 13 november 2017.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.