Ägarstruktur

De 20 största aktieägarna per den 31 januari 2018.

Namn
Antal aktier % av totala aktier % av totala röster
Familjen Stefan Persson med bolag 690 723 738* 41,7 71,7
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS 102 418 516 6,2 3,0
Familjen Lottie Tham med bolag 88 880 400 5,4 2,.6
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 45 808 000 2,8 1,4
Swedbank Robur fonder 30 184 071 1,8 0,9
AMF - Försäkring och Fonder 24 645 228
1,5 0,7
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 24 303 901 1,5 0,7
MELLON OMNIBUS 15%, AGENT F ITS CLIENTS 18 752 372 1,1 0,6
Nordea Investment Funds 18 620 767 1,1 0,6
FJÄRDE AP FONDEN 16 109 201 1,0
0,5
SEB Investment Management 14 496 996 0,9 0,4
JPM CHASE NA 13 661 534 0,8 0,4
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY 12 500 184 0,8 0,4
TREDJE AP-FONDEN 11 553 318 0,7 0,3
SEB ENSKILDA BANKEN, ATT: ANNA LüNNÉR 11 222 030 0,7 0,3
Folksam 9 566 069
0,6 0,3
Afa Försäkring 8 774 300
0,5 0,3
Carnegie fonder 8 250 000 0,5 0,2
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA  8 151 721
0,5 0,2
SIX SIS AG, W8IMY 7 225 862 0,4 0,2

 

  Aktieinnehav (%)           
Röster (%)    
Utländska ägare                                        24,0 11,7
Svenska ägare 76,0 88,3

* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).

Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 460 672 000 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 655 072 000.

Källa: Euroclear

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.