Pressrelease

Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB föreslår årsstämman 2018 en oförändrad kontant utbetalning om SEK 9:75 (9:75) per aktie

12 feb, 2018 17:15 CET

I bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2016/2017 kommunicerades att styrelsen ämnade utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier, en sk återinvesteringsplan, dvs en Dividend Reinvestment Plan (DRIP).

Utredningen visar att återinvesteringsplanen är svår att genomföra utifrån både tekniska och tidsmässiga aspekter. Därför väljer nu styrelsen att istället föreslå årsstämman den 8 maj 2018 att för räkenskapsåret 2016/2017 besluta om en oförändrad utdelning om SEK 9:75 (9:75) per aktie att utbetalas kontant, uppdelat vid två betalningstillfällen, en gång på våren och en gång på hösten.

Den första utbetalningen om SEK 4:90 föreslås ha den 11 maj 2018 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 16 maj 2018. Vid det andra utbetalningstillfället om SEK 4:85 föreslås den 13 november 2018 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 16 november 2018.

Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.