Årsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

 

ÅRSSTÄMMA 2019

H&M:s årsstämma äger rum tisdagen den 7 maj 2019, klockan 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna. 

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast den 19 mars 2019. Av praktiska skäl önskar dock H&M att sådan begäran kommer in senast 12 mars 2019.

Begäran skickas till H&M Hennes & Mauritz AB, Styrelsen, att: Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm eller via e-post: hm7May@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Aktieägare är som vanligt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor på stämman kan frågorna gärna sändas in i förväg till H&M via e-post: hm7May@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Anmälanhttps://anmalan.vpc.se/HMAGM
Anmälan till årsstämman stänger den 30 april 2019.

Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman den 7 maj 2019 att besluta om en oförändrad utdelning på SEK 9:75 per aktie (9:75) för räkenskapsåret 2017/2018 att utbetalas vid två olika tillfällen under året - i maj samt i november.

Den första utbetalningen om 4:90 SEK föreslås ha den 9 maj 2019 som avstämningsdag. Det innebär utbetalningen den 14 maj 2019. För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 7 maj 2019. Ex-dagen är den 8 maj 2019.

Vid det andra utbetalningstillfället om 4:85 SEK föreslås den 12 november 2019 som andra avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 15 november 2019. För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 8 november 2019. Ex-dagen är den 11 november 2019.

 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.