Årsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

ÅRSSTÄMMA 2017

H&M:s årsstämma ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.

Utdelning

Årsstämman den 10 maj 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska ske för 2016 med SEK 9:75 per aktie och att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den 12 maj 2017 beslutades som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017.

För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 maj 2017. Ex-dagen är den 11 maj 2017.

Den 14 november 2017 beslutades som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 4:85 per aktie. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 november 2017.

För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 november 2017. Ex-dagen är den 13 november 2017.

 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.