Årsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

ÅRSSTÄMMA 2017

H &M:s årsstämma 2017 äger rum onsdagen den 10 maj 2017, klockan 15:00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.

Anmälan

Anmäl dig till årsstämman här: http://anmalan.vpc.se/hm2017/. Sista datum för anmälan är den 4 maj.  


Inträdeskort

Inträdeskort till årsstämman 2017 kommer att skickas ut med början fredagen den 5 maj och bör vara er tillhanda senast tisdagen den 9 maj. Skulle inte inträdeskorten komma fram i tid finns ett nytt att hämta ut i informationsdisken på årsstämman mot uppvisande av legitimation.

Frågor

Aktieägare är som vanligt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor på stämman kan frågorna gärna sändas in i förväg till H&M via e-post: hm10may@hm.com (observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

 

Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman den 10 maj 2017 en utdelning om SEK 9:75 per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie föreslås ha den 12 maj 2017 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017.

För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 maj 2017. Ex-dagen är den 11 maj 2017.

Vid det andra utbetalningstillfället om SEK 4:85 per aktie föreslås den 14 november 2017 som andra avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 november 2017.

För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 november 2017. Ex-dagen är den 13 november 2017.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.