Årsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

 

ÅRSSTÄMMA 2018

H&M:s årsstämma äger rum tisdagen den 8 maj 2018, klockan 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna. 

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast den 20 mars 2018. Av praktiska skäl önskar dock H&M att en sådan begäran kommer in senast den 13 mars 2018.

Begäran skickas till H & M Hennes & Mauritz AB, Styrelsen, att: Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm eller via e-post: hm8may@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Aktieägare är som vanligt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor på stämman kan frågorna gärna sändas in i förväg till H&M via e-post: hm8may@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Anmälan öppnar den 4 april.

 

Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman den 8 maj 2018 en utdelning om SEK 9:75 per aktie för räkenskapsåret 2016/2017. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie föreslås ha den 11 maj 2018 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 16 maj 2018. För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 8 maj 2018. Ex-dagen är den 9 maj 2018.

Vid det andra utbetalningstillfället om SEK 4:85 per aktie föreslås den 13 november 2018 som andra avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 16 november 2018. För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 9 november 2018. Ex-dagen är den 12 november 2018.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.