Årsstämma 2009

H&M:s årsstämma 2009 ägde rum måndagen den 4 maj 2009, klockan 15:00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och vd:s förslag att utdelning for 2008 lämnas med SEK 15:50 per aktie.

Torsdagen den 7 maj 2009 beslutades som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) den 12 maj 2009. H&M-aktien ska vara köpt senast den 4 maj 2009 för att vara garanterad en utdelning.

Första dagen som aktien noteras utan utdelning (även kallad X-dag) är den 5 maj 2009.

Protokoll

Bilaga 1 som är den definitiva röstlängden läggs inte ut nedan utan de som önskar en kopia på denna ombedes kontakta Carola Echarti-Ardéhn via telefon 08-796 5500.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.