Revisorer

Vid årsstämman 2013 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för bolaget för en fyraårspreiod, det vill säga till och med den årsstämma som hålls 2017. Ernst & Young har utsett auktoriserade revisor Åsa Lundvall till att vara huvudansvarig för revisionen.

 

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget på aktieägarnas vägnar.

Revisionsarvoden (MSEK)

Ernst & Young - Revisionsarvoden (MSEK)
  Koncernen
2016
Koncernen
2015
Moderbolaget
2016
Moderbolaget
2015
Revisionsuppdrag
26,0 26,4 3,2
3,8
Revision utöver revisionsuppdrag
3,6 3,9
0,8
0,2
Skatterådgivning
10,7 13,0 0,2
0,1
Övrig rådgivning
1,9 1,8 -
-
Övriga revisorer - Revisionsarvoden (MSEK)
  Koncernen
2016
Koncernen
2015
Moderbolaget
2016
Moderbolaget
2015
Revisionsuppdrag
4,9 4,4 - -
Total - Revisionsarvoden (MSEK)
Koncernen
2016
Koncernen
2015
Moderbolaget
2016
Moderbolaget
2015
47,1 49,5 4,2 4,1

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.