Verkställande direktör

Karl-Johan Persson, född 1975, är vd och koncernchef för
H & M Hennes & Mauritz AB sedan den 1 juli 2009.

Innan Karl-Johan Persson tillträdde som vd hade han en operativ roll inom H&M sedan 2005, bland annat som chef för expansion, affärsutveckling samt brand and new business. Karl-Johan Persson har sedan år 2000 varit styrelseledamot i H&M:s dotterbolag i Danmark, Tyskland, USA och Storbritannien. Åren 2006 till 2009 var han även ledamot i styrelsen för H & M Hennes & Mauritz AB.

Mellan 2001 och 2004 var Karl-Johan Persson vd för European Network. Karl-Johan har en ekonomiexamen från European Business School i London.

Externa styrelseuppdrag är i dag Svenska Handelskammaren i Storbritannien samt GoodCause stiftelse. Karl-Johan Persson är styrelseledamot i Ramsbury Invest AB samt sedan 2013 även styrelseledamot i H&M Foundation. Karl-Johan Persson är delägare i Ramsbury Invest AB och har därutöver ett eget aktieinnehav i H&M som uppgår till 12 136 289 B-aktier.

Vd tillsätts av styrelsen med uppgift att svara för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar.

Det innebär att vd ska lägga särskild vikt vid rekrytering av ledande befattningshavare, inköps- och logistikfrågor, prisstrategi, försäljning och lönsamhet, marknadsföring, hållbarhet, expansion, utveckling av butiksnätet och distanshandeln och IT-utveckling. Vd rapporterar till styrelsen om H&M:s utveckling samt tar fram beslutsunderlag för investeringar, expansion etc. I vd:s roll ingår också kontakt med finansmarknad, media och myndigheter.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.