Finansiell kalender

För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande försäljningsutveckling, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H &M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.
 

29 juni 2017 Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)
28 september 2017 Niomånadersrapport (1 december 2016 - 31 augusti 2017)
31 januari 2018 Bokslutskommuniké (1 december 2016 - 30 november 2017)
27 Mars 2018
Tremånadersrapport (1 december 2017 – 28 februari 2018)
8 Maj 2018
Årsstämma 2018
28 Juni 2018
Sexmånadersrapport (1 december 2017 - 31 maj 2018)

Försäljningssiffror för varje månad kommer vanligtvis att publiceras den 15:e i respektive efterföljande månad. När den 15:e inträffar på en helg, publiceras informationen på närmast efterföljande vardag.

När den procentuella försäljningsutvecklingen publiceras för februari, maj, augusti och november, som är de sista månaderna i respektive kvartal, kommer även försäljningen i svenska kronor för kvartalet att publiceras. Detta för att ge information om hur valutaomräkningen påverkat kvartalets försäljning i svenska kronor.

 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.