Finansiell kalender

För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande försäljningsutveckling, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H &M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.

31 januari 2019 Bokslutskommuniké (1 december 2017 - 30 november 2018)
15 mars 2019 Första kvartalets försäljningsutveckling (1 december 2018 - 28 februari 2019)
29 mars 2019 Tremånadersrapport (1 december 2018 - 28 februari 2019)
29 mars 2019 Publicering av årsredovisningen 2018
7 maj 2019 Årsstämma
17 juni 2019 Andra kvartalets försäljningsutveckling (1 mars 2019 - 31 maj 2019)
27 juni 2019 Sexmånadersrapport (1 december 2018 - 31 maj 2019)

H&M-koncernen kommer vanligtvis att publicera kvartalsförsäljning den 15:e i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Försäljningen för kvartalet kommer att publiceras som procentuell utveckling i lokal valuta och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, både inklusive och exklusive moms.

 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.