Kompensation 2007

För att möjliggöra att ledande befattningshavare och övriga medarbetare kan rekryteras och behållas strävar H&M efter att erbjuda marknadsmässig kompensation.

Nedan föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av årsstämman den 3 maj 2007:

H&M har ingen ersättningskommitté då styrelsen kan anses ha en ersättningkommittés uppgifter. Styrelsen förhandlar årligen vd:s lön enligt riktlinjer som styrelsen har satt upp. Anställningsvillkor för övrig koncernledning beslutas av vd och styrelseordförande. Några avgångsvederlag, förutom för vd, förekommer inte inom H&M

H&M:s principer för kompensation till ledande befattningshavare är:

  • att kompensationen baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation.
  • att ledande befattningshavare erhåller en kompensation som är marknadsmässig och konkurrenskraftig. H&M finns i över 20 länder och därför kan kompensationen sinsemellan skilja sig åt.
  • att den största delen av ersättningen utgörs av den fasta lönen.

Se not 6 på sidan 62-63 i årsredovisningen 2006 för den rörliga delen, bonussystem samt utfall av ersättning till vd och övrig koncernledning.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.