Kompensation 2010

På H&M:s extra bolagsstämma den 20 oktober beslutades om att införa ett belöningsprogram för samtliga anställda med början under 2011.

Då samtliga anställda omfattas av belöningsprogrammet beslutades även om en komplettering i de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2010 med följande mening: Ledande befattningshavare är berättigade till de förmåner som följer av H&M Incentive Program.

Se nedan för uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt av presentationen som hölls vid den extra bolagsstämman som beskriver belöningsprogrammet som startar 2011.

Mer information
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Presentation: H&M Incentive Program

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.