H&M Incentive Program

Ditt dagliga och långsiktiga engagemang som medarbetare inom H&M-gruppen bidrar till våra framgångar. För att visa vår uppskattning har vi skapat ett unikt belöningsprogram: H&M Incentive Program (HIP).

Vi vill att det ska vara rättvist. H&M Incentive Program, HIP, fungerar på samma sätt för alla medarbetare i H&M-gruppen – oavsett vilket land man arbetar i, vilken befattning och lönenivå man har, om man är anställd på hel- eller deltid.

Som anställd får du del av:

  • Den inledande donationen till H&M Incentive Program från Stefan Persson med familj: fyra miljoner H&M-aktier till ett värde av en miljard svenska kronor (en del av dessa kommer att fördelas varje år, fram till 2021).
  • Bidrag från H&M-gruppen* (som sedan investeras i H&M-aktier).
  • Utdelningar på befintliga H&M-aktier som innehas av HIP (och som återinvesteras i nya H&M-aktier).

Stiftelsen för HIP förvaltar tillgångarna och investerar dem i H&M-aktier. Om H&M:s aktiepris stiger med tiden ökar alltså även varje medarbetares andel av tillgångarna (så kallade HIP Units).

Som medarbetare kan du börja få utbetalningar vid 62 års ålder. Du kan också välja att få de första årens utbetalningar när du har varit anställd inom H&M-gruppen i tio år**, men tidigast 2021. Om du slutar arbeta hos oss behåller stiftelsen dina andelar och förvaltar dem till dess du fyller 62 år.

Tilldelning av HIP Units

Tilldelningen av HIP Units baseras på din arbetstid under det föregående året. Antalet HIP Units vid den årliga utdelningen kommer att variera över tid, beroende på hur stort H&M:s bidrag är och hur stor del av familjen Perssons donation som fördelas under det aktuella året. HIP Units delas ut en gång per år.

Oavsett vilket företag i H&M-gruppen du arbetar på kan du se det aktuella värdet på en HIP Unit här: Värdet av en HIP Unit låg 2018-06-30 på omkring SEK 154.

Multiplicera antalet HIP Units på ditt årsbesked med ovanstående värde.

* Baserat på 10 procent av vinstökningen efter skatt mellan två på varandra följande räkenskapsår. För mer information om framtida bidrag, se det beslut som fattades på årsstämman 2013.

** Beroende på skillnader i lagstiftningen i olika länder gäller erbjudandet om utbetalning efter tio års anställning inte på alla marknader. Dessutom ser utbetalningsreglerna annorlunda ut på ett fåtal av marknaderna.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.