Utdelning

Utdelningspolicy

Målet för H&M i finansiella termer är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt av verksamheten samt att ha en beredskap att ta till vara affärsmöjligheter. Det är angeläget att expansionen liksom hittills kan ske med fortsatt hög finansiell styrka och fortsatt handlingsfrihet. Mot denna bakgrund har styrelsen funnit att utdelningsandelen bör motsvara cirka hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen föreslå att eventuell överskottslikviditet också delas ut.

 

Årsstämma 2017

H&M:s årsstämma 2017 äger rum onsdagen den 10 maj 2017, klockan 15:00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.

Aktieägare är som vanligt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor på stämman kan frågorna gärna sändas in i förväg till H&M via e-post: hm10may@hm.com (observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Anmälan öppnar den 4 april 2017.

Här finns mer information angående årsstämman 2017


Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman den 10 maj 2017 en utdelning om SEK 9:75 per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie föreslås ha den 12 maj 2017 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017.

För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 maj 2017. Ex-dagen är den 11 maj 2017.

Vid det andra utbetalningstillfället om SEK 4:85 per aktie föreslås den 14 november 2017 som andra avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 november 2017.

För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 november 2017. Ex-dagen är den 13 november 2017.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.