Finansiell kalender

För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande försäljningsutveckling per kvartal, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H &M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.

17 december 2018 Fjärde kvartalets försäljningsutveckling (1 september 2018 - 30 november 2018)
31 januari 2019 Bokslutskommuniké (1 december 2017 - 30 november 2018)
15 mars 2019 Första kvartalets försäljningsutveckling (1 december 2018 - 28 februari 2019)
29 mars 2019 Tremånadersrapport (1 december 2018 - 28 februari 2019)
7 maj 2019 Årsstämma
17 juni 2019 Andra kvartalets försäljningsutveckling (1 mars 2019 - 31 maj 2019)
27 juni 2019 Sexmånadersrapport (1 december 2018 - 31 maj 2019)

H&M-koncernen kommer vanligtvis att publicera kvartalsförsäljning den 15:e i den månad som en kvartalsrapport lämnas. När det gäller fjärde kvartalets försäljning kommer försäljningen att publiceras den 17 december 2018. Försäljningen för kvartalet kommer att publiceras som procentuell utveckling i lokal valuta och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, både inklusive och exklusive moms.

Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)
Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)
Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.