Finansiell kalender

För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande försäljningsutveckling per kvartal, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H &M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.

28 september 2017 Niomånadersrapport (1 december 2016 - 31 augusti 2017)
31 januari 2018 Bokslutskommuniké (1 december 2016 - 30 november 2017)
27 Mars 2018 Tremånadersrapport (1 december 2017 – 28 februari 2018)
8 Maj 2018 Årsstämma 2018
28 Juni 2018 Sexmånadersrapport (1 december 2017 - 31 maj 2018)
 

H&M-koncernen kommer vanligtvis att publicera kvartalsförsäljning den 15:e i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Tredje kvartalets försäljning kommer således att publiceras den 15 september 2017. När det gäller fjärde kvartalets försäljning kommer försäljningen att publiceras den 15 december 2017. Försäljningen för kvartalet kommer att publiceras som procentuell utveckling i lokal valuta och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, både inklusive och exklusive moms.

Information om kapitalmarknadsdagar kommer att lämnas längre fram.

Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)
Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)
Sexmånadersrapport (1 december 2016 - 31 maj 2017)

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.