Ägarstruktur

De 20 största aktieägarna per den 31 maj, 2017.

Namn
Antal aktier % av totala aktier % av totala röster
Familjen Stefan Persson med bolag
660 369 398* 39,9 70,8
Familjen Lottie Tham med bolag
88 880 400 5,4 2,6
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS 49 307 485 3,0
1,4
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 47 308 000 2,9 1,4
Swedbank Robur fonder 33 470 146
2,0 1,0
AMF - Försäkring och Fonder 31 829 202 1,9 0,9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26 528 138 1,6 0,8
JPM CHASE NA 18 382 557
1,1 0,5
SEB Investment Management 17 538 859 1,1 0,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 15 880 801 1,0 0,5
FJÄRDE AP-FONDEN 15 722 057 1,0
0,5
MELLON OMNIBUS 15%, AGENT F ITS CLIENTS 15 162 797 0,9 0,4
BENGTSSON, JAN AXEL 11 222 030 0,7 0,3
Nordea Investment Funds 10 455 532 0,6 0,3
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10 327 540 0,6 0,3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10 261 770
0,6 0,3
Folksam 10 076 566
0,6 0,3
STATE STREET BK-WEST CLIENT/EXEMPT
10 028 740 0,6 0,3
Afa Försäkring 9 530 067 0,6 0,3
SPP Fonder AB
8 674 556 0,5 0,2

 

   Aktieinnehav (%)                   Röster (%)                   
Utländska ägare                                                  23,2 11,3
Svenska ägare 76,8 88,7

* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).


Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 460 672 000 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 655 072 000.

Källa: Euroclear

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.