Ägarstruktur

De 20 största aktieägarna per den 30 september, 2017.

Namn
Antal aktier % av totala aktier % av totala röster
Familjen Stefan Persson med bolag
666 367 738* 40,3 71,0
Familjen Lottie Tham med bolag 88 880 400 5,4 2,6
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS 63 308 027 3,8
1,9
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 45 808 000 2,8 1,4
Swedbank Robur fonder 34 166 666 2,1 1,0
AMF - Försäkring och Fonder 26 708 482 1,6 0,8
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 23 975 762 1,4 0,7
MELLON OMNIBUS 15%, AGENT F ITS CLIENTS 19 407 401 1,2 0,6
JPM CHASE NA
18 238 999 1,1 0,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 16 830 801 1,0 0,5
SEB Investment Management 16 423 554 1,0 0,5
FJÄRDE AP FONDEN 16 397 794 1,0
0,5
Nordea Investment Funds 13 224 913 0,8 0,4
BENGTSSON, JAN AXEL 11 222 030 0,7 0,3
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
11 138 450 0,7 0,3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10 833 319 0,7 0,3
STATE STREET BK-WEST CLIENT/EXEMPT 10 427 516
0,6 0,3
Folksam 10 027 387 0,6 0,3
SPP Fonder AB 8 729 508 0,5 0,3
BENGTSSON, CARL STEFAN 8 601 120 0,5 0,2

 

  Aktieinnehav (%)               Röster (%)    
Utländska ägare                                        23,8 11,6
Svenska ägare 76,2 88,4

* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).

Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 460 672 000 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 655 072 000.

Källa: Euroclear

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.