Ägarstruktur

De 20 största aktieägarna per den 30 april 2018.

Namn
Antal aktier % av totala aktier % av totala röster
Familjen Stefan Persson med bolag 708 892 315* 42,8 72,2
Familjen Lottie Tham med bolag
88 880 400 5,4 2,6
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS 68 900 702 4,2 2,0
Swedbank Robur fonder 37 120 007 2,2 1,1
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 35 908 000
2,2 1,1
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 24 881 161 1,5 0,7
AMF - Försäkring och Fonder 23 543 645 1,4 0,7
FJÄRDE AP FONDEN 20 772 990 1,3 0,6
MELLON OMNIBUS 15%, AGENT F ITS CLIENTS 18 755 253 1,1 0,6
Nordea Investment Funds 16 600 326 1,0
0,5
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY 16 036 331 1,0 0,5
JPM CHASE NA 14 091 153 0,8 0,4
SEB Investment Management 13 515 715
0,8 0,4
BENGTSSON, JAN 11 222 030 0,7 0,3
TREDJE AP-FONDEN 10 495 525 0,6 0,3
Folksam 10 376 401
0,6 0,3
Afa Försäkring 9 795 080
0,6 0,3
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 8 031 853
0,5 0,2
SIX SIS AG, W8IMY 7 939 373 0,5
0,2
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA 7 703 131 0,5
0,2

 

  Aktieinnehav (%)           
Röster (%)    
Utländska ägare                                  23,2 11,3
Svenska ägare
76,8 88,7

* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).

Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 460 672 000 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 655 072 000.

Källa: Euroclear

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.