Ägarstruktur

De 20 största aktieägarna per den 30 november 2017.

Namn
Antal aktier % av totala aktier % av totala röster
Familjen Stefan Persson med bolag
670 723 738* 40,5 71,1
Familjen Lottie Tham med bolag
88 880 400 5,4 2,6
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 45 808 000 2,8 1,4
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS 42 439 708 2,6
1,2
Swedbank Robur fonder 31 227 598 1,9 0,9
AMF - Försäkring och Fonder 28 111 461
1,7 0,8
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 23 279 355 1,4 0,7
MELLON OMNIBUS 15%, AGENT F ITS CLIENTS 20 486 242 1,2 0,6
Nordea Investment Funds 18 483 210 1,1 0,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 16 830 801 1,0 0,5
FJÄRDE AP FONDEN 16 334 441 1,0
0,5
SEB Investment Management 15 850 611 1,0 0,5
JPM CHASE NA 13 550 401 0,8 0,4
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
11 904 857 0,7 0,4
BENGTSSON, JAN AXEL 11 222 030 0,7 0,3
Folksam 9 922 707
0,6 0,3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA  9 470 335 0,6 0,3
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM07 (15 PCT) 9 157 897 0,6 0,3
BENGTSSON, CARL STEFAN 8 601 120 0,5 0,2
Afa Försäkring 8 577 800 0,5 0,2

 

  Aktieinnehav (%)           
Röster (%)    
Utländska ägare                                        23,0 11,2
Svenska ägare 77,0 88,8

* varav 194 400 000 A-aktier (tio röster per aktie).

Aktiekapital: Aktiekapitalet fördelas på 194 400 000 stycken A-aktier (tio röster per aktie) och 1 460 672 000 stycken B-aktier (en röst per aktie). I övrigt föreligger inga skillnader beträffande aktiernas rättigheter. Totalt antal aktier är 1 655 072 000.

Källa: Euroclear

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
Swedbank Robur fonder 34,405,881
2.1 1.0
AMF - Försäkring och Fonder 32,159,503 1.9 0.9
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 26,154,574 1.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

 
STATE STREET BK-WEST CLIENT/TREATY
10,327,540 0.6 0.3
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMS 10,261,770
0.6 0.3
Folksam 10,076,566
0.6

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.