Pressrelease

H&M-koncernens försäljningsutveckling för helåret 2018 inklusive fjärde kvartalet 2018

H&M-koncernen fortsatte att växa globalt under 2018 i en snabbt föränderlig modebransch. Koncernens försäljning inklusive moms under räkenskapsåret 2018 ökade med 5 procent till MSEK 244 266* (231 771). Omsättningen exklusive moms ökade till MSEK 210 415* (200 004). I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 3 procent. 

17 dec, 2018 08:00 CET

Försäljningen inklusive moms för fjärde kvartalet, 1 september 2018 – 30 november 2018, ökade till MSEK 65 449* (58 481). Omsättningen exklusive moms ökade till MSEK 56 429* (50 407), vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 6 procent. 

Kommunikation i samband med bokslutskommuniké  
Bokslutskommunikén för helåret 2018, dvs 1 december 2017 till 30 november 2018, kommer att publiceras kl 08.00 den 31 januari 2019, följt av en presskonferens som hålls kl 09.30 där vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för finansmarknad och media på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr. 

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 14.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presentationsmaterial kommer att finnas på about.hm.com/investerare.  

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med bokslutskommunikén den 31 januari 2019, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, telefon: 08-796 39 08, e-post: stenvinkel@hm.com.

Karl-Johan Persson, vd

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från bokslutskommunikén, 1 december 2017 – 30 november 2018, som publiceras den 31 januari 2019.

Från och med bokslutskommunikén, som publiceras den 31 januari 2019, samt i kommande delårsrapporter och försäljningsutvecklingspressmeddelanden kommer endast försäljning exklusive moms att redovisas som försäljningsmått. 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.