Nyhetsartikel

Krom i läderproduktion

Vi vill att människorna som tillverkar våra produkter behandlas med respekt och att leverantörer erbjuder säkra arbetsförhållanden. Vi har totalförbjudit krom 6 i all vår produktion, inklusive läderproduktion, eftersom krom 6 är farligt för människan.

3 nov, 2016

Vi kräver att garverier inblandade i vår läderproduktion följer H&M:s strikta kemikalierestriktioner, även gällande krom. Garverier som inte skrivit på våra krav får inte producera för oss.

Vid kromgarvning används krom 3 vilket inte utgör någon hälsofara. I vissa sällsynta fall kan dock oxidering av krom 3 ske, vilket innebär att hälsofarliga substanser som krom 6 kan bildas.

Vi kontrollerar via våra strikta kemikalierestriktioner, kontinuerliga inspektioner och tester att kemikalier som identifierats som farliga varken används under produktion eller finns i våra slutprodukter. Vi ställer även krav på att våra leverantörer använder korrekt skyddsutrustning vid kemikaliehantering. Dessutom har vi börjat inkludera garverier i vårt vanliga auditprogram som är mer omfattande och inkluderar många fler områden än kemikalier.

Eftersom viss garvning utförs längre ner i leverantörsledet där vi inte utför kontroller, är vår långsiktiga strategi att fasa ut kromgarvning helt, men vi arbetar också aktivt för att hitta nya, innovativa icke-animaliska alternativ till läder.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.