Pressrelease

Ny interaktiv kurs från UNICEF och H&M Foundation ska få fler pappor att lära sig världens viktigaste språk – ”baby talk”

UNICEF och H&M Foundation lanserar initiativet Baby Talk For Dads. Syftet är att uppmärksamma den viktiga roll som barnanpassat språk spelar för att stimulera hjärnans utveckling hos barn i tidig ålder, och att visa föräldrar i allmänhet, pappor i synnerhet, hur de med enkla medel kan bidra till den här utvecklingen. På babytalkfordads.org kan vuxna ta del av kursen och samtidigt lära sig mer om barns tidiga utveckling. I en film för att lansera initiativet Baby Talk For Dads, får pappor öva sig i konsten att prata baby talk.

11 okt, 2018 08:00 CEST

Forskning visar att ett långsamt och melodiskt tal, överdrivna ljud och ögonkontakt, så kallat barnanpassat språk, gör det lättare för barn att lära sig nya ord och stimulerar deras kognitiva förmåga. Samtidigt visar studier att pappor och mammor interagerar med barn i olika hög utsträckning och på olika sätt – både vad gäller hur de pratar med sina barn samt hur ofta de gör det. Med Baby Talk For Dads, vill UNICEF och H&M Foundation uppmuntra fler pappor att lära sig världens viktigaste språk för deras barns utveckling.

"En stimulerande miljö och social interaktion är avgörande för hjärnans utveckling under de första åren i livet. Vi har skapat ett verktyg som ger föräldrar och vårdnadshavare möjlighet att interagera mer med sina barn i tidig ålder. Mer specifikt har vi valt att vända oss till pappor eftersom de i snitt tenderar att, mer sällan, interagera med hjälp av just baby talk", säger Dr. Pia Britto, Chef för Early Childhood Development på UNICEF.

"En stimulerande miljö och social interaktion är avgörande för hjärnans utveckling under de första åren i livet."

Dr. Pia Britto, Chef för Early Childhood Development på UNICEF

Baby Talk For Dads är en interaktiv och lekfull kurs som består av tre olika kapitel där föräldrar kan genomföra enkla röstövningar tillsammans med sitt barn. Varje övning har tagits fram i nära samarbete med forskaren Dr. Marina Kalashnikova från The Basque Center on Cognition, Brain and Language. Övningarna går ut på att uttala ord med ett tonfall och i ett röstläge som tilltalar barnet och stimulerar barnets kognitiva förmåga.

"När vi pratar med våra bebisar och använder ljusa, melodiska ljud, får det en tydlig effekt på deras kognitiva utveckling. I vår forskning har vi sett markanta skillnader i utvecklingen hos barn som fått uppleva interaktion genom baby talk med sina vårdnadsgivare och familjemedlemmar, i jämförelse med de som inte har det", säger Dr. Marina Kalashnikova.

Initiativet Baby Talk For Dads är del av ett globalt utbildningsprogram som drivs av H&M Foundation och UNICEF med syftet  att öka kunskapen om vikten av barns tidiga utveckling. Programmet inleddes 2014 och har hittills nått fler än 135 000 barn.

"Att prata baby talk med barn kanske låter fånigt för oss vuxna, men inte för barnen. Det hjälper till att utveckla barnets hjärna".

Diana Amini, Global Manager, H&M Foundation

"Att prata baby talk med barn kanske låter fånigt för oss vuxna, men inte för barnen. Det hjälper till att utveckla barnets hjärna. Baby Talk For Dads lyfter ett viktigt perspektiv som få känner till. Vi hoppas att det leder till att fler föräldrar, och i synnerhet pappor, börjar prata världens viktigaste språk med sina barn, säger Diana Amini, Global Manager, H&M Foundation.

 

Information till redaktionen

 

Om H&M Foundation

H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-koncernen. Stiftelsens mål är att driva långsiktig, positiv förändring och förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden: utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,5 miljarder kronor till stiftelsen. Besök hmfoundation.com och följ @hmfoundation på Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

 

Om UNICEF

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

 

För ytterligare information, kontakta:


Ingeborg Ekblom

UNICEF Sverige
ingeborg.ekblom@unicef.se

Malin Björne
H&M Foundation
malin.bjorne@hmfoundation.com

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.