Nyhetsartikel

Att tillverka produkter i Etiopien – är det ok?

Det är en fråga som har lyfts i media de senaste dagarna. Vi ställde oss samma fråga för några år sedan. Och efter att ha lyssnat till rekommendationer från Sveriges regering och genomfört en riskbedömning av vilka utmaningar som finns i landet, fattade vi beslutet att låta ett mindre antal etiopiska leverantörer tillverka produkter för oss. Fattade vi rätt beslut? Ja, vi står vi fast vid vår övertygelse att det är bättre att bjuda in länder till handel och samarbete än att isolera dem – och detta trots att det finns utmaningar att hantera. Vi kommer hålla fast vid den övertygelsen.

5 feb, 2018

Etiopien är ett land som är på väg att börja utvecklas från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, men majoriteten av befolkningen om 110 miljoner arbetar fortfarande inom jordbruket. Textilindustrin är viktig för att nya arbetstillfällen ska kunna skapas till en snabbt växande ung befolkning och för att landet ska kunna ta steget vidare in i en industrialisering, men även när det gäller skapande av reglerade arbetsvillkor på ett sätt som jordbrukssektorn inte har möjlighet att göra. Vi ser därför att vår närvaro i landet är positiv och att det arbete vi bedriver – både vad gäller jobbskapande men även arbetsvillkor hos textilfabriker – gör skillnad och att vi har möjlighet att påskynda utvecklingen.

Vi håller med om att lönerna i Etiopien är låga, även inom textilindustrin. I dagsläget finns ingen lagstadgad minimilön i Etiopien, men vi är delaktiga i en ILO-studie som syftar till att ge regeringen underlag för framtida löneregleringar. H&M arbetar också aktivt för att skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner i såväl Etiopien som andra länder. En sådan förutsättning är att löner sätts i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. I Etiopien driver vi tillsammans med ILO och SIDA ett projekt som syftar till att fabriksanställda har kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter de har, och att lönen tar hänsyn till kompetens, erfarenhet och ansvar. Vi är även delaktiga i ett antal projekt för kompetensutveckling av textilarbetare hos leverantörer.

Många parter behöver vara inblandade för att säkerställa att industrialiseringen av landet sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar därför med ett flertal organisationer och andra varumärken i branschen för att stärka arbetsvillkoren och verka för en ökad lönenivå. Vi för också en kontinuerlig dialog med den etiopiska regeringen som är ytterst ansvarig för att en minimilön sätts och regelbundet revideras. Förändring kräver engagemang från olika aktörer på olika nivåer, men även en fortsatt närvaro av internationella köpare som kan ifrågasätta, påverka och driva på utvecklingen framåt.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.