Nyhetsartikel

Rättvisa levnadslöner – vad har vi lovat och hur går det?

H&M lanserade 2013 en strategi för att hjälpa textilarbetare få en rättvis levnadslön. Vi närmar oss den första milstolpen i detta viktiga och långsiktiga arbete. Hur går det och vad var det vi lovade?

7 maj, 2018

Vi vill att lönerna ska öka och vår långsiktiga vision är att alla textilarbetare ska ha en rättvis levnadslön. Det är också anledningen till att vi för fem år sedan skapade en lönestrategi. Inom ramarna för denna arbetar vi för att skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner.

Vi är överens med FN-organet ILO, det globala fackförbundet IndustriALL samt IF Metall om att huvudansvaret för lönesättningen i länder som Bangladesh, Etiopien och Kambodja ska ligga hos arbetsmarknadens parter. Det är också viktigt att det finns ett legalt ramverk i länderna som möjliggör detta.

Därför riktar vårt arbete in sig på att stötta en sådan utveckling. Vi arbetar för att stärka textilarbetarens ställning och underlätta för att löner ska kunna sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Vårt arbete handlar om att hjälpa textilarbetare och deras arbetsgivare (textilfabrikerna) att få en bra dialog på arbetsplatsen, men också om att underlätta för fackföreningar och kollektivavtal.

Vårt mål till 2018

När vi lanserade vår lönestrategi för fem år sedan satte vi ett ambitiöst mål till slutet av 2018. Det består av två delar.

För det första, eftersom löner behöver sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, är vårt mål till slutet av 2018 att arbetarna hos de leverantörsfabriker vi arbetar mest med* ska ha demokratiskt valda representanter som kan föra deras talan. Vi har hittills täckt mer än 450 fabriker (motsvarande 52% av vår produktvolym) med våra projekt rörande arbetsplatsdialog vilket innebär att mer än 620 000 arbetare nu företräds av arbetarrepresentanter. Detta delmål har vi redan nått, men vårt arbete fortsätter och fler fabriker och arbetare kommer omfattas framöver.

För det andra hjälper vi de leverantörsfabriker vi arbetar mest med* att skapa transparenta lönesystem som underlättar vid löneförhandlingar och som bidrar till att lönen tar hänsyn till vilken erfarenhet, kunskap och ansvar den enskilde arbetaren har. Vi är på god väg att nå detta mål. Förra året hade 227 fabriker (motsvarande 40% av vår produktvolym) infört förbättrade lönesystem. Mer än 375 000 arbetare berörs i nuläget av detta.

Vi har samma ambition och samma omfattning på våra mål nu som när vi lanserade vår strategi. Men det är bara ett steg på vägen; vårt arbete fortsätter med samma intensitet även efter 2018.

Företag och fackförbund arbetar tillsammans

För att kunna skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner behöver dessutom alla inom industrin samarbeta. Alla varumärken har samma utmaningar och vi behöver hitta lösningar som gynnar samtliga textilfabriker. Inget företag kan lösa detta helt på egen hand. Därför arbetar vi inom något som kallas ACT tillsammans med flera andra globala företag och fackförbundet IndustriALL mot samma mål. Vi stödjer utvecklingen av kollektivavtal på industrinivå. Lika viktigt är att nationella regeringar engageras eftersom de är ansvariga för att skapa minimilöner och stärka det juridiska regelverket i linje med arbetsrättskonventioner.

Så tillsammans med många andra parter arbetar vi dagligen med de utmaningar som följer med en etablering i länder där arbetsmarknaden ännu inte är fullt utvecklad, där institutioner behöver byggas upp och där delar av befolkningen lever i fattigdom. Lösningen är inte att sluta handla med dessa länder. Tvärtom. Det bästa sättet att minska fattigdom är fri handel och det bästa sättet att stötta den enskilda textilarbetaren är att köpa kläder som hon eller han har sytt.

*Leverantörsfabriker motsvarande 50% av vår produktvolym.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.