Nyhetsartikel

H&M-GRUPPEN UPPMANAR INDUSTRIN ATT GÅ SAMMAN FÖR EN MER HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING

H&M-gruppen deltar tillsammans med WWF i Världsvattenveckan för att tillsammans hitta lösningar på vattenrelaterade utmaningar.

29 aug, 2018

Vatten är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför. Eftersom H&M-gruppen är del av en industri där vatten spelar en viktig roll – från bomullsodling och färgning av textilier till tvätt av kläder i hemmet – har vi ett stort ansvar. Vårt mål är enkelt, men ambitiöst; vi vill bli branschledande när det kommer till hantering av vattenresurser. Däremot vet vi att vi inte kan lösa vattenutmaningarna på egen hand utan vi behöver samarbete med och gemensamma insatser från många olika aktörer.

”Vi har samarbetat med WWF sedan 2011 och har en gemensam vision för en hållbar framtid för människor och miljö.

Vårt globala partnerskap har spelat en viktig roll i arbetet rörande vattenhantering i vår leverantörskedja, säger Shariful Hoque, ansvarig för vattenfrågor på H&M-gruppen.

H&M-gruppen deltar i flera sessioner vid årets Världsvattenvecka i Stockholm. Några ämnen som kommer diskuteras tillsammans med WWF och flera andra är riskhantering i värdekedjan och samarbetsmöjligheter inom vattenområdet.

H&M-gruppen har engagerat sig i vattenfrågan i många år och har gradvis utvecklat mer långtgående och striktare standarder och krav. Detta har lett till positiva resultat när det gäller minskad vattenpåverkan genom hela värdekedjan. Och genom att gå samman med andra kan det utvecklas ytterligare. Det är anledningen till att vi samarbetar med organisationer, varumärken, leverantörer, beslutsfattare och regeringar inom flera olika initiativ. Vårt globala partnerskap med WWF – som är unikt inom modeindustrin – och vårt arbete med andra varumärken inom Swedish Textile Water Initiative (STWI) är några exempel.

H&M-gruppens vattenstrategi i korthet

  • Alla våra leverantörer måste följa vår strikta uppförandekod (Sustainability Commitment) som även inkluderar vattenhantering.
  • Vi har samarbetat med WWF sedan 2011 med målet att leda utvecklingen inom modeindustrin mot lösningar som respekterar planetens gränser, både inom och utom H&M-gruppens värdekedja, med fokus på vatten och klimat.
  • Vårt partnerskap med WWF fokuserar på vattenhantering och åtgärder tillsammans med andra företag, beslutsfattare och civilsamhällen vid ett antal utvalda flodområden, men även klimatåtgärder och strategiskt samarbete.

För mer information om H&M-gruppens arbete med vattenfrågan, läs här.

 

H&M group Communications:

Telephone: +46 8 796 53 00
E-mail: groupmediarelations@hm.com

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.