Nyhetsartikel

Tillsammans mot högre löner

Vi är flera som på olika sätt arbetar för att lönerna i textilbranschen ska öka. Istället för att arbeta var och en för sig, har vi gått ihop för att gemensamt hitta lösningar som gynnar alla textilarbetare. Det unika samarbetet inom ACT gör detta möjligt.

4 jun, 2018

Inom ACT (Action Collaboration Transformation) samarbetar 17 företag och det globala fackförbundet IndustriALL. Den gemensamma visionen är att alla textilarbetare ska ha löner som går att leva på. Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar som ska gynna alla textilarbetare, oavsett på vilken fabrik de arbetar eller vilka varumärken som köper in från just hos den fabriken. Helt enkelt: rättvisa och långsiktigt hållbara lösningar som är lika för alla.

Hör Frank Hoffer från ACT berätta om samarbetet

Hur arbetar ACT för att skapa en långsiktigt hållbar lösning?

För det första är vi inom ACT helt överens om att det behövs kollektivavtal som spänner över hela industrin. Det är en förutsättning för levnadslöner. Det skulle innebära att arbetare inom textilindustrin i ett land får samma villkor och samma möjligheter att förhandla sin lön, oavsett vilken fabrik de arbetar i.

För det andra behöver företagen som köper produkter från textilleverantörer ha inköpsrutiner som stödjer rättvisa levnadslöner. Leverantörer ska ha möjlighet att planera sin verksamhet så att toppar och dalar kan undvikas. Lika viktigt är att lönekostnaden för en produkt inte går att förhandla om så att arbetarnas löner inte påverkas negativt.

För det tredje är den dialog som ACT för med såväl regeringar som lokala fackförbund och arbetsgivare (fabrikerna) av stor betydelse. Utan den dialogen kommer inte nödvändiga lagförändringar kunna genomföras eller förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter fungera.

Unikt och nödvändigt

Eftersom alla inom ACT delar visionen att textilarbetare ska ha en lön de kan leva på har vi åtagit oss att aktivt arbeta tillsammans för att förändra hur löner och villkor sätts inom textilindustrin – såväl vi globala varumärken som IndustriALL som representerar textilarbetare över hela världen. Den här är ett unikt och helt nödvändigt samarbete. Vi vet att förändring inte sker över en natt, men att vårt arbetssätt är det långsiktigt mest hållbara.

Det som sker inom ACT är något som aldrig prövats tidigare. Det är ett gemensamt initiativ av flera stora varumärken inom textilindustrin och fackförbundet IndustriALL med målsättningen att skapa levnadslöner för textilarbetarna i länder där textilindustrin är stor.

Frank Hoffer, verkställande direktör ACT

Att flera aktörer går samman för att gemensamt hitta lösningar är oerhört positivt. ACT gör det möjligt att skapa varaktig förändring för hela industrin på ett helt annat sätt än vad enskilda företag kan göra på egen hand. Det här är en komplex utmaning som bäst löses tillsammans, inte minst eftersom utmaningarna är samma för hela industrin och vi delar leverantörer med många andra.

Anna Gedda, hållbarhetschef H&M-gruppen

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.