Ett gemensamt engagemang

Mångfald och utbyten av åsikter och infallsvinklar leder till ökad kreativitet. På samma sätt hjälper våra intressenters synpunkter oss att prioritera aktiviteter i vårt hållbarhetsarbete. En ständigt pågående och öppen dialog med externa parter är därför mycket viktig.

Under året har vi löpande dialog med intressenter såsom kunder, medarbetare, lokalsamhällen, leverantörer och deras anställda, branschkollegor, icke-statliga organisationer (NGO:s), mellanstatliga organisationer (IGO:s), beslutsfattare och investerare. Ett arbete som bedrivs på daglig basis genom regelbundna rundabordssamtal på global och lokal nivå, fokuserade intressentöverläggningar och strategikonsultationer, undersökningar och medverkan i en rad intressentinitiativ.

Samarbeta för att hitta gemensamma lösningar

Tillsammans med våra intressenter försöker vi hitta lösningar på några av branschens stora utmaningar, som påverkar alla aktörer utmed vår värdekedja och som inget företag kan lösa på egen hand. Det kan handla om att verka för rättvisa löner i textilindustrin eller om att ta fram ett konsumentmärkningsverktyg som gör det möjligt att jämföra olika produkters hållbarhetspåverkan.

För att stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare medverkar vi i ett antal lokala och globala branschsamarbeten, partnerskap och initiativ där olika intressenter deltar. Hit hör exempelvis Better Cotton Initiative (BCI), Sustainable Apparel Coalition (SAC), Fair Wage Network (FWN), Better Work och Roadmap to Zero Discharge of Hazardous Chemicals för att nämna ett fåtal.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.