Vår syn på hållbarhet: Utmaningarna i värdekedjan

H&M-gruppen har butiker och leverantörer världen över, och påverkar därför många länder och lokalsamhällen. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att hantera denna påverkan på bästa sätt och kartlägga vilka möjligheter och utmaningar det finns i hela vår värdekedja – både i och utanför vår egen verksamhet.

När vi pratar om värdekedjan syftar vi på alla de steg som krävs för att vi ska kunna ta våra produkter till marknaden – hela vägen från idé till distribution, konsumtion och slutligen återanvändning eller återvinning.

Design

För oss på H&M-gruppen är hållbarhet en självklar del av allt vi gör. Vid ritbordet fattar designern de första besluten för att våra kunder ska kunna göra medvetna modeval. Det börjar med valet av material, look, stil och kvalitet. Givetvis ska så lite material som möjligt gå till spillo vid tillskärningen, men det material och den look som designern till slut bestämmer sig för påverkar i förlängningen miljön och människorna i hela värdekedjan även på andra sätt.

Råvaror

Förädling av bomull och andra råvaror är den del av värdekedjan som oftast förknippas med utmanande arbetsförhållanden, hög vattenförbrukning och kemikaliebelastning. Vi kan minska denna påverkan avsevärt genom att göra medvetna val redan i detta skede, använda hållbar bomull och en lång rad andra miljösmarta råvaror, såsom återvunnen polyester eller lyocell. Vårt mål är att 100% av våra råmaterial ska vara återvunna eller på annat sätt hållbart framställda senast 2030. 

Textil- och garntillverkning

I alla steg från tillverkningen av garn och till färdiga tyger finns det utmaningar när det gäller vattenförbrukning, kemikaliebelastning, arbetsförhållanden och utsläpp av växthusgaser. Trots att vi i regel inte har några direkta affärsrelationer med tyg- och garnfabrikerna verkar vi för förbättrad hållbarhetsprestanda även hos dessa aktörer. I vårt system för leverantörsrevision har vi hittills integrerat de tyg- och garnfabriker vars produktion finns i 60 % av H&M:s sortiment. För 2018 är målet 70%. Vi har också en av branschens tuffaste förteckningar med kemikalierestriktioner. 

Tillverkning av kläder

H&M-gruppen har inga egna fabriker utan våra produkter tillverkas istället av oberoende leverantörer. Många av våra produkter tillverkas i några av världens fattigaste länder, och textilproduktionen är ofta ett första steg ut ur fattigdom för dessa länder. I samarbete med våra leverantörer har vi gjort stora framsteg när det gäller att förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena på fabrikerna. Framför allt fokuserar vi på rättvisa levnadslöner, mindre övertid och säker arbetsmiljö.

Transporter

Transporten står för omkring 6 procent av utsläppen av växthusgaser under ett plaggs livscykel. Genom att välja rätt transportmedel kan vi minska denna påverkan ytterligare. Vi använder sjö- och järnvägsfrakt för att transportera 90 procent av våra produkter från leverantörerna till våra lager. Vi har också infört regler som ska uppmuntra de fraktföretag vi anlitar att fatta mer miljösmarta beslut.

Försäljning

Vi driver 4 958 butiker i 72 marknader. I takt med att vi växer, tar oss in på nya marknader och anställer nya medarbetare måste vi se till att hela organisationen lever upp till H&M:s värderingar, så att våra kollegor får en inspirerande arbetsmiljö som de trivs i. På alla ställen där det är praktiskt möjligt använder vi enbart förnybar energi i våra butiker, kontor och lager. Vi skyddar våra kunders och kollegors integritet genom att behandla deras personuppgifter konfidentiellt, och utformar ansvarsfulla reklamkampanjer.

Kunden

Vad händer med plaggen när de lämnar butiken och är i dina händer? Omkring 26 procent av alla utsläpp av växthusgaser under ett plaggs livstid uppstår när du tar hand om plagget hemma. Därför vill vi gärna inspirera dig till att vårda dina kläder på ett medvetet sätt. Om du till exempel tvättar kläderna i 30 grader i stället för i 60 grader och hänger upp kläderna att torka, så sparar du både energi och pengar. Och om du så småningom tröttnar på plagget, och inte vill ha det längre, vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig att återvinna det, oavsett varumärke och skick.

Återvinning

Upp till 95 procent av alla textilier som slängs världen över varje år hade kunnat återvinnas. Alldeles för mycket hamnar på soptippen, vilket givetvis inte alls gagnar miljön. Hur mycket råvaror skulle vi inte kunna avstå från att utvinna om nytt mode tillverkades med återvunna textilfibrer? Mot denna bakgrund startade vi 2013 världens största klädinsamlingssystem. Idag kan vi i samtliga* H&M-butiker i hela världen erbjuda en enkel lösning till att aldrig låta mode gå till spillo. Flera av våra andra varumärken erbjuder också klädinsamling.

 

*Ej inräknat franshise-butiker. 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.