Affärsetik

Etik handlar om att göra det som är rätt. Som att respektera lagar och förordningar där vi är verksamma, betala skatt i enlighet med gällande regler och att ta tydlig ställning mot korruption. Utöver det, innebär det också att respektera mänskliga rättigheter och att välkomna mångfald och integration.

Varje dag möter och samarbetar vi med miljontals människor i olika länder och kulturer. I alla dessa möten – med kunder, kollegor, affärspartners och andra intressenter – är ömsesidig respekt, integritet, transparens och ärlighet viktigt för oss och djupt rotat i våra företagsvärderingar.

Vi genomför fördjupande utbildningar i mänskliga rättigheter och ansvar för företagets ledning, samt för medarbetare i nyckelpositioner inom hållbarhet, HR och juridik. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till branschens mest etiska företag av Ethisphere.

Korruption

Korruption är en utmaning i flera av de länder där vi bedriver vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot korruption och arbetar aktivt för att förebygga den. Detta finns beskrivet i vår anti-korruptionskod Code of Ethics, som gäller alla våra affärspartners och leverantörer, samt naturligtvis alla våra 177 000 medarbetare över hela världen.
Vi gör regelbundna riskbedömningar och istället för att sikta på noll fall av korruption på papperet, försöker vi verkligen upptäcka de fall där någon har brutit mot vår anti-korruptionskod . Vi ser utbildning och kunskapsspridning som avgörande verktyg för att förebygga korruption, speciellt i högriskländer. Anti-korruptionskoden är en grundpelare i det här arbetet. Den innehåller riktlinjer om allt från vår skyldighet att följa lagen i de länder där vi är verksamma till vår policy mot korruption och gåvor.
Vår skattepolicy avspeglar alltid vår verksamhet och vi uppfyller vår skattskyldighet i alla lägen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.