Kemikalier

Kemikalier är ett viktigt inslag i vår vardag, och även inom klädtillverkning. De flesta kemikalier är helt ofarliga om de används på rätt sätt. Men det finns kemikalier som kan vara skadliga för människor, djur och natur, och vi arbetar ständigt för att ersätta dem med bättre alternativ.

Kemikalier är en mycket användbar och mångsidig resurs – de kan användas till allt från att odla mer bomull på en mindre yta, till att mjuka upp fibrer och tvätta kläder med mindre vatten. Men färgning och bearbetning av textilier kräver stora mängder vatten och en rad olika kemikalier, som oundvikligen påverkar miljön. Vi ställer mycket stränga krav på kemikaliehantering och tillåter ingen användning av hälsofarliga kemikalier inom vår leverantörskedja. Det är lika viktigt att vi kan erbjuda säkra arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter. 

Inga farliga kemikalier får användas

Våra regler för kemikalier finns samlade i H&M :s lista över kemikaliebegränsningar, som alla våra leverantörer måste förbinda sig att följa.

Kemikalier som klassas som farliga får varken användas i produktionen eller förekomma i några mätbara mängder i de färdiga produkterna. Om vi upptäcker att en produkt inte uppfyller våra krav vidtar vi omedelbara åtgärder och försöker hitta den bästa lösningen med hänsyn till människors hälsa och miljön. Om vi skulle upptäcka något regelbrott genomför vi kommer vi att genomföra en grundlig orsaksanalys och lägger upp en plan för att undvika att det inträffar igen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.