Klimatpositiv värdekedja

Global uppvärmning är en avgörande utmaning för alla branscher, inklusive mode. Vi vill vara en del av lösningen och vi lanserar ett nytt ambitiöst mål: Att senast till år 2040 bli klimatpositiva i hela vår värdekedja - från leverantörer, till transporter, till butiker och kunder.

För att nå målet att bli klimatpositivt fokuserar vi på energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Vi vill också se till att vi bidrar till en minskning av växthusgasutsläppen i en högre omfattning än de faktiska utsläppen i vår egen värdekedja.  Det innebär att vi ska ta itu med de utsläpp som inte går att ta bort, genom att stötta insatser som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar och stötta tekniska innovationer som kan absorbera växthusgaser.

Hur ska vi göra?

Vi åtar oss att helt eliminera växthusgasutsläpp i vår egen verksamhet. I vår värdekedja kommer det att finnas oundvikliga utsläpp* trots ett kraftigt fokus på energieffektivitet och förnybar energi. Därför kommer vi, för att uppnå en klimatpositiv värdekedja, engagera oss i aktiviteter för ökad klimatresiliens** som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar. Våra aktiviteter ska bidra till utsläppsminskningar som inte bara matchar utan överstiger utsläppen från vår värdekedja. Vidare kommer vi även att stödja tekniska innovationer som gör det möjligt att absorbera växthusgaser och potentiellt omvandla fångade växthusgaser till användbara material.

”Det har aldrig varit viktigare att agera mot klimatförändringarna. Därför har H&M åtagit sig att vara klimatpositiva i hela värdekedjan 2040 - hela vägen från utvinning av råvaror genom produkternas livscykel. Vi går längre än att minimera utsläppen från vår verksamhet för att istället skapa en positiv inverkan på klimatet. Vi hoppas att fler företag inspireras att sätta liknande mål för att bekämpa klimatförändringarna” .

                                                                               Pierre Börjesson, Global Sustainability Business Expert på H&M.

 

Vi undersöker möjligheterna inom följande tre områden:

1) Naturliga kolsänkor: Naturens egna mekanismer för att absorbera växthusgaser. Detta kan vara program som skyddar värdefull biomassa, som regnskogar, eller investeringar i mer hållbart lantbruk.

2) Teknologiska kolsänkor: Teknologiska innovationer för att absorbera befintliga växthusgaser i syfte att förvandla dem till nya produkter och material. 

3) Minskningar utanför vår värdekedja: Engagemang i aktiviteter som minskar växthusgaser som kommer från källor utan koppling till vår värdekedja.

 

Milstolpar och framsteg:

  • H&M-gruppens mål är att använda 100 % förnybar energi i sin egen verksamhet, andelen idag är 96%.  
  • Vår nya KPI är baserad på elförbrukning per kvadratmeter och öppettid. 2017 reducerade vi förbrukningen med 2,7 % jämfört med föregående år. 
  • H&M-gruppen åtar sig att uppnå en klimatneutral leverantörskedja i första och andra led till år 2030.
  • H&M-gruppen är medlem i WWF Climate Savers-programmet.
 

* Oundvikliga utsläpp är de resterande växthusgasutsläpp som vi genererar även efter en målinriktad satsning på energieffektivitet och övergång till förnybar energi. Dessa kan tex utgöras av utsläpp från fossilbaserad hushållsel när kunderna tvättar sina kläder.

** Resiliens är planetens naturliga långsiktiga system för hantering av påfrestningar i syfte att se till att klimatet och ekosystemen hålls stabila. För ett ekosystem, som en skog, kan det vara förmågan att stå emot stormar, skogsbränder eller föroreningar. För en lantbrukare kan tålighet vara förmågan att klara skadedjursangrepp eller klimatförändring. Resiliens är systemets kapacitet att stå emot stress och förändringar liksom även förmågan att utveckla nödvändig funktionalitet. På lång sikt innebär detta förmågan att anpassa sig. Ökade kunskaper, till exempel om hur exempelvis biologisk mångfald och innovation blir allt viktigare för att mildra påfrestningar och hantera de förändringar som klimatförändringarna redan har orsakat.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.