Microfibrer

H&M-gruppen känner stor oro över miljöpåverkan från mikrofibrer och bidrar aktivt till forskningen för att hitta lösningar för hela branschen.

När syntetmaterial som polyester, nylon och akryl tvättas läcker mikrofibrer ut i vattnet och stör ekosystemen. På det sättet hamnar omkring 500 000 ton mikrofibrer från våra kläder i världshaven varje år, en mängd som motsvarar 50 miljarder plastflaskor.*

H&M-gruppen känner stor oro över miljöpåverkan från mikrofibrer och bidrar aktivt till forskningen för att hitta lösningar för hela branschen. Åtgärder behövs längs hela värdekedjan, såväl vid design och produktion som under och efter användning. Därför samarbetar vi med andra parter för att försöka hitta fungerande lösningar som omfattar alla led. I textilbranschen behöver man brådskande uppnå följande:

• en global standardiserad testmetod som möjliggör trovärdiga, jämförbara och transparenta produkttester.

• en fullständig förståelse av hur olika produktionsprocesser bidrar till problemet och vad som kan göras för att undvika det (t.ex. installera filter, eller förändra processer).

• en klar bild av hur sammansättningen av garner och tyger bidrar till problemet så att man kan vidta ändamålsenliga åtgärder för att istället börja använda andra material med lägre risk.

• välfungerande filtreringslösningar som kan installeras i befintliga tvättmaskiner och garantera att nya maskiner gör det riskfritt att tvätta plagg och textiler.

Följande är några exempel på pågående initiativ som H&M-gruppen medverkar i för att utveckla lösningar på de problem som beskrivits ovan:

• Vi deltar i projektet MinShed som leds av den svenska forskningsgruppen SWEREA, med målet att hjälpa textilindustrin att designa kläder i syntetmaterial som inte avger mikrofibrer. Inom projektet finns också en ambition om att samarbeta kring testmetoden, vilket är viktigt för att få jämförbara testresultat och säkerställa framsteg.

• Genom projektet MinShed stödjer vi också forskning om möjligheten att utrusta tvättmaskiner med filter för att minska utsläppen av mikrofibrer under användningen.

• Vi bidrar till att utveckla forskningsprogram som kan ge oss goda kunskaper om hur och var vi bäst kan minska utsläppen av mikrofibrer inom textilproduktionen.

• Vi har tagit in tvättpåsar som fångar upp mikrofibrer och ska lansera dem på fler marknader. Tvättpåsarna ska förhindra att mikrofibrer släpps ut i vattensystemet när kläderna tvättas.

• Vi följer noggrant utvecklingen av alternativa, biologiskt nedbrytbara fibrer som skulle kunna användas som alternativ till dagens syntetfibrer.

• Vi ersätter ny syntetfiber med syntetfiber tillverkad av återvunnen polyester och nylon. Vårt stöd till utvecklingen av återvinningsteknik på området kommer att ha en indirekt positiv effekt eftersom det skapar incitament att agera ansvarsfullt och samla in material för att undvika att det hamnar i naturen i form av mikropartiklar.

*Källa: A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future by Ellen MacArthur Foundation & CFI s. 39.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.