Policy För Etiska Material

H&M-gruppens policy är att alla råmaterial som används i våra produkter ska komma från en ansvarsfull och hållbar produktion. Vi ska även se till att hänsyn tas till social och miljömässig påverkan längs hela produktionskedjan.

H&M-gruppens policy är att alla råmaterial som används i våra produkter ska komma från en ansvarsfull och hållbar produktion. Vi ska även se till att hänsyn tas till social och miljömässig påverkan längs hela produktionskedjan. De material vi köper in ska vara producerade i enlighet med lagarna i produktionsländerna och med internationella standarder. Produktionen får inte leda till försämring eller förstörelse av ekosystem och biologisk mångfald. Att säkerställa att våra råmaterial kommer från etiska källor är en extremt viktig del av H&M-gruppens affärsmodell.
Därför är vi fast beslutna att se till att de naturliga råmaterial som används i våra produkter produceras på sätt som bidrar till en hållbar utveckling och bevarandet av naturresurser och biologisk mångfald samt att mänskliga rättigheter respekteras längs hela produktionskedjan. Inga sårbara eller hotade arter får användas.

Det här är några av de viktigaste punkterna i policyn för etiska material:

• Leverantörer av råmaterial ska följa alla tillämpade lagar och förordningar på miljö-, arbetsmiljö-, arbetsrätts- och sociala områden (inräknat lagen om markrättighet).
• Vi tillåter ingen användning av trä eller annat skogsbaserat material (inräknat konstgjorda cellulosafibrer) som kommer från urskog, hotade skogar eller från avverkning som skadar skog med höga bevarandevärden.
• Inga hotade eller sårbara arter* får användas i tillverkningen av våra produkter.
• 2020 ska all bomull som används inom H&M-gruppen komma från mer hållbara källor**.
• 2025 ska 100 % av allt trä som används i våra produkter (inräknat cellulosafiber) komma från välskötta och FSC-certifierade skogar.

* Enligt Cites (konventionen om handel med hotade arter) och Internationella naturvårdsunionens rödlista över akut hotade arter.
** För närvarande omfattar dessa ekologisk bomull, återvunnen bomull och bomull från Better Cotton Initiative.

Du hittar en fullständig lista över materialspecifika krav för silke, snäckor, pärlor, trä, cellulosabaserad konstfibrer, biobaserade material från livsmedelsgrödor, bomull och natursten finns i vår policy för djurs välfärd och etiska material längre ned på sidan.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.