Löner

H&M-gruppen äger inga fabriker. Våra produkter tillverkas av oberoende underleverantörer, ofta i utvecklingsländer. Vi anser att alla som arbetar inom textilindustrin ska tjäna tillräckligt för att kunna leva på sin lön, oberoende av vem de är och var de arbetar.

Genom vår verksamhet genererar vi 1,6 miljoner jobb till alla de som är anställda hos våra leverantörer. Det är oerhört viktigt för oss att de som tillverkar vårt mode behandlas med respekt, och att våra leverantörer kan erbjuda sina anställda rättvisa löner och goda arbetsförhållanden. Vår vision är, och har alltid varit,  att alla textilarbetare ska kunna leva på sin lön.  

Prislappen speglar inte lönen

En vanlig missuppfattning är att priset på produkterna reflekterar produktionsprocessen och textilarbetarnas löner. Eftersom H&M-gruppen inte äger några fabriker arbetar vi med fristående leverantörer, vilket innebär att våra leverantörer även producerar åt flera andra varumärken.

Fabriksarbetarna tjänar helt enkelt samma lön oavsett vilket pris kläderna sedan får. De är anställda de av leverantören, och inte av H&M-gruppen – därför är det heller inte vi som sätter,  eller betalar ut, fabriksarbetarnas löner.

Att vi är så stora innebär också att vi har ett väldigt stort ansvar. Genom arbetet med vår Fair Living Wage-strategi vill vi skapa dialog på arbetsmarknaden mellan fabriksarbetarna och deras arbetsgivare. Detta är grundläggande för goda arbetsförhållanden, där även lönesättningen ingår. Vi erbjuder utbildning i arbetsplatsdialog för både arbetare och ledning på fabrikerna, och hjälper dessutom leverantörerna att införa ett fungerande lönesystem baserat på Fair Wage-metoden

För att verkligen kunna göra skillnad inom textilindustrin måste vi även få med oss nationella politiker på regeringsnivå. Det är de som fastställer minimilönerna, beslutar om arbetsrättslagar och avgör när lönerevisioner ska ske. Tack vare vår storlek kan vi ha en dialog direkt med den styrande regeringen i länderna där våra produkter tillverkas. Dessa utmaningar berör hela vår bransch, och och vi vill skapa förändringar inom hela modeindustrin. Därför har vi valt att fokusera just på dessa nära samarbeten, och arbetar tillsammans med såväl lokala aktörer som globala organisationer, till exempel ACT. Genom att arbeta på ett organiserat och inte bara välja de enklaste lösningarna kan vi skapa långvariga och bestående resultat. Självklart tar det tid, men vi ser ständiga förbättringar.

Hur kan vi hålla så låga priser?

Det är ganska enkelt. Vi är kostnadseffektiva, har inga mellanhänder, har en effektiv logistik och driver våra egna butiker. Naturligtvis är även vår storlek avgörande.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.