Löner

H&M-gruppen äger inga fabriker. Våra produkter tillverkas av oberoende underleverantörer, ofta i utvecklingsländer. Vi anser att alla som arbetar inom textilindustrin ska tjäna tillräckligt för att kunna leva på sin lön, oberoende av vem de är och var de arbetar.

Genom vår verksamhet bidrar vi till 1,6 miljoner arbetstillfällen för de som anställs av våra leverantörer. Det är viktigt för oss att de människor som tillverkar våra kläder behandlas med respekt, och att våra leverantörer erbjuder sina anställda rättvisa löner och goda arbetsförhållanden. 2013 lanserade vi en lönestrategi med målet att alla våra strategiska leverantörer ska betala ut rättvisa löner som de anställda kan leva på.

"Prislappen speglar inte lönen"

En vanlig missuppfattning är att priset på ett plagg speglar hur det har producerats eller vad fabriksarbetaren har för lön. Eftersom H&M-gruppen inte äger några fabriker anlitar vi oberoende leverantörer. Det innebär att våra leverantörer också producerar plagg åt andra klädmärken samtidigt. Fabriksarbetaren tjänar alltså lika mycket oberoende av plaggets prislapp. Arbetarna är anställda av leverantören och inte av oss. Därför kan vi inte bestämma vad de anställda tjänar – det är upp till fabrikens ägare.

Men vi har givetvis ett stort ansvar, och vi är mer än villiga att ta det. Vi arbetar med lönefrågor både inom företaget och i samarbete med andra varumärken, FN:s fackorgan Internationella arbetsorganisationen (ILO), internationella fackföreningar och frivilligorganisationer. Vi är det enda företaget inom vår sektor som tillämpar en modell för rättvisa levnadslöner – Fair Wage-metoden. Fler och fler av våra leverantörer har börjat använda Fair Wage-metoden för att uppnå en rättvisare lönesättning för sina anställda.

Vi samarbetar med både lokala aktörer och globala organisationer i den här viktiga frågan. Genom att arbeta på ett organiserat sätt och inte välja de enklaste lösningarna kan vi åstadkomma långsiktiga och varaktiga förändringar. Det tar tid, men vi ser kontinuerliga förbättringar.

Hur kan vi hålla så låga priser?

Det är ganska enkelt. Vi är kostnadseffektiva, har inga mellanhänder, har en effektiv logistik och driver våra egna butiker. Naturligtvis är även vår storlek avgörande.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.