Vatten

Rent färskvatten håller på att bli en allt mer knapp naturresurs. Inom textilindustrin spelar vatten en särskilt avgörande roll. Bomullsodling, färgning av textilier, plagg med urtvättad look, och inte minst klädtvätt i hemmet – allt det här påverkar jordens vattenresurser.

Vatten håller oss friska, det behövs för att odla vår mat och finns naturligt i vår livsmiljö. Riklig tillgång på vatten är avgörande för människors välbefinnande och för hela vår planet. Vatten är också viktigt för vår verksamhet, eftersom det går åt mycket vatten för att tillverka och vårda kläder.

Som ett internationellt, inflytelserikt företag har vi ett ansvar för att bevara ekosystemen för vatten, och förbättra människors tillgång till rent dricksvatten och sanitet.

Vi har engagerat oss i vattenfrågan i över tio år och byggt upp en vattenstrategi med målet att bli branschledande när det kommer till hantering av vattenresurser. Genom samarbeten med flera organisationer, som WWF, Solidaridad och Sweden Textile Water Initiative, arbetar vi för en ansvarsfull användning av vatten genom hela värdekedjan och – på sikt – en förbättrad hantering av vattenresurser inom hela modebranschen.

Partnerskap med WWF

H&M Group ingick 2013 ett partnerskap med WWF för att stärka vårt engagemang i vattenfrågan. Tillsammans har vi tagit fram en strategi för vattenhantering med fyra fokusområden:

  • förbättra användningen av vatten
  • sprida medvetenhet om vattenfrågan
  • genomföra gemensamma åtgärder
  • mäta vattens påverkan och analysera risker

Det här samarbetet pågick i över tre år och var det första i sitt slag inom modebranschen. I mars 2016 ingick vi ett nytt, femårigt partnerskap med WWF. Vattenhanteringen är  fortfarande vara i fokus, men vi utökar också samarbetet till klimatfrågor och en strategisk dialog kring H&M-Group:s och hela textilindustrins utmaningar när det gäller hållbarhet.

"Efter vårt nära samarbete med H&M under de senaste tre åren vet vi att de är mycket engagerade för en ansvarsfull användning av naturresurser och beredda att arbeta aktivt för hållbarhet inom hela modebranschen.”

Mariann Eriksson, marknadschef, WWF

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.