Vatten

Utan vatten, inget liv. Allt från att odla bomull och färga tyger till att tvätta våra favoritplagg har en inverkan på världens vattenresurser. Eftersom vatten är en oersättlig resurs, både för vår arbete och planeten vi bor på, samarbetar vi med organisationer som WWF för att se till att vi värderar varje droppe.

FN-rapporten ”SDG 6 Clean Water and Sanitation”, publicerad 2018,  fastställdes att vi inte kommer nå de globala SDG 6-målen till år 2030, om vi fortsätter i samma takt som idag. Tillgången till färskt vatten är redan en bristvara, med 2,3 miljarder människor utan tillgång till grundläggande sanitetstjänster. Samtidigt ser vi en ökning av vattenföroreningar över hela världen. 

Med tanke på att modebranschen förbrukar mängder av vatten tänker vi arbeta hårt för att driva på utvecklingen och skapa förändring – i vår egen värdekedja och inom hela industrin – samt för att skydda samhällena kring våra leverantörers fabriker. 

H&M-gruppen har arbetat aktivt i över 10 år för att minska de negativa effekterna av vattenförbrukningen i vår värdekedja. Alla leverantörer som vi köper in från måste naturligtvis följa riktlinjerna för vårt hållbarhetsåtagande, utöver redan existerande lagar och regler. Våra produktionskontor och vår närvaro i de marknader där materialen kommer från ger oss möjligheten att göra regelbundna besök hos våra leverantörer samt följa produktionens utveckling. 

Samarbetet med WWF — Banbrytande vattenarbete för modeindustrin

De största utmaningarna som vi ställs inför idag är inte specifika för H&M-gruppen – de påverkar hela branschen. De mest effektiva lösningarna är därför svåra att driva igenom på egen hand, vilket är ett av skälen till att vi samarbetar med flera olika organisationer, bland annat WWF, Solidaridad och Swedish Textile Water Initiative. Tillsammans vill vi sätta en ny standard för hela modebranschen.

”Att minska miljöförstöringen genom att förvandla hela textilbranschens vattenhantering är ett av WWF:s viktigaste åtaganden i kampen om att bevara färskvattensresurser. Vårt globala partnerskap med H&M-gruppen har banat väg för framtiden genom att förbättra H&M-gruppens vattenhantering och uppmuntra andra företag, icke-vinstdrivande organisationer och policyskapare att tillsammans engagera sig i vattenfrågor ur ett globalt perspektiv.”

Stuart Orr, Leader Freshwater Practice, WWF International 

Förenade i en gemensam vision för bättre tillgång till och kvalitet av färskvatten, startade H&M-gruppen ett upprop i samband med World Water Week 2018. Det är en uppmaning till textil- och klädbranschen att göra gemensam sak med myndigheter, utvecklingspartners och andra vattenanvändare samt olika aktören inom branschen i stort. Målet är att hitta lösningar på aktuella vattenrelaterade utmaningar i de områden där vi är verksamma.

”Genom att arbeta tillsammans kan H&M group och WWF påverka ännu mer. Vårt mål är att göra skillnad och fungera som ett ledande exempel för hela branschen.” 

Cecilia Brännsten, Head of Environmental Sustainability, H&M Group. 

I och med H&M-gruppens och WWF:s gemensamma vision för bättre tillgång och högre kvalitet av färskvatten inleddes ett långsiktigt partnerskap under 2011. Målet är att bli en ledande vattenförvaltare inom modebranschen, och vi har tagit fram en vattenförvaltningsstrategi i fem steg tillsammans med WWF för att nå dit.  

VATTENPLAN FÖR LEVERANTÖRSKEDJAN 

2018 lanserade vi vår nya vattenplan för hela leverantörskedjan, som en del av vår roll inom vattenförvaltningsbranschen. Vi satte även upp huvudmål och åtgärder som ska gälla fram till 2022. Planen tar upp, de globala och vattenrelaterade utmaningarna vi står inför, på ett sätt som hjälper branschen att nå målen i SDG6 samt att ”säkerställa att alla får tillgång till hållbar vattenhantering och hållbara sanitetstjänster”.  

Planen representerar ett paradigmskifte mot integrerad vattenhantering, där vatten värderas som en delad resurs. Ett mål är till exempel att återanvända 15 procent av allt avfallsvatten i produktionsprocessen senast år 2022, och vi har redan börjat använda fem nya vattenåtervinningslösningar i våra textil- och klädproduktionsprocesser. Det kommer att förbättra kvaliteten och skapa möjligheter att återvinna vatten i många av våra produktionsländer. 

Mer information om vårt samarbete med WWF finns i rapporten längst ned på sidan, och du kan alltid läsa om H&M-gruppens arbete i vår årliga hållbarhetsrapport. 

 

Några resultat från samarbetet med WWF:

  • Vatten- och kemikaliehanteringsstandarderna förbättrades hos över 500 leverantörer i vår värdekedja.
  • Vårt program för renare produktion utbildade över 2500 arbetstagare i produktionsländer som Kina, Indien och Indonesien.
  • I Kina stödde partnerskapet ett projekt för att uppmuntra jordbrukare att använda mindre kemikalier i ett mer hållbart jordbruk för att återställa Yangtzeflodens hälsa, och att hjälpa till med att rädda den utrotningshotade asiatiska tumlaren.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.