Arbetsmiljö

Som ett stort globalt företag har vi ett ansvar gentemot våra 171 000 medarbetare – men också för de 1,6 miljoner textilarbetare som arbetar hos våra leverantörer. Vi tycker att det är en självklarhet att alla arbetare ska behandlas med respekt och ha en säker och hälsosam arbetsplats.

Blickar vi tillbaka har H&M-gruppen jobbat med den här typen av frågor sedan 70-talet. Våra metoder och vårt arbetssätt är i ständig utveckling, och vår vision är att bli det vi valt att kalla 100% Fair & Equal. Vi äger inte några fabriker, istället samarbetar vi med omkring 800 leverantörer och deras 1800 fabriker, som också producerar åt andra varumärken.

 

Blickar vi tillbaka har H&M-gruppen jobbat med den här typen av frågor sedan 70-talet. Våra metoder och vårt arbetssätt är i ständig utveckling, och vår vision är att bli det vi valt att kalla 100% Fair & Equal. Vi äger inte några fabriker, istället samarbetar vi med omkring 800 leverantörer och deras 1800 fabriker, som också även producerar åt andra varumärken.

Säkerställa bra arbetsförhållanden 

Vi är noga innan vi ingår i ett nytt samarbete, och ser till att välja partners som delar vår respekt för både miljö och människa, och som dessutom är villiga att utvecklas och förbättra sitt sätt att jobba. Våra egna anställda i produktionsländerna arbetar direkt med våra leverantörer, upprätthåller goda relationer, jämför olika resultat mot vårt Sustainability Committment och stöttar genom olika program och aktiviteter. De har inte bara goda relationer med våra samarbetspartners, utan även med icke-statliga organisationer, experter och lokala regeringar. Det innebär att de har en djup förståelse för de utmaningar som finns och hur vi kan driva förändring i en lokal kontext. Så snart vi ingått ett samarbete arbetar vi tillsammans med leverantören för att öka deras hållbarhetsresultat, med utbildningar och utveckling av kapacitet, men vi belönar också de som visar på goda resultat genom att beställa större kvantiteter.

Vårt hållbarhetsåtagande 

Det som började med en uppförandekod 1997 har sedan dess utvecklats till ett större initiativ: vårt hållbarhetsåtagande, Sustainability Committment, som lanserades 2016. Det beskriver våra krav när det gäller arbetsmiljö, miljöhänsyn och djurskydd, men också hur vi bör samarbeta för att förbättra hållbarheten i vår värdekedja. Innan vi inleder ett samarbete med en leverantör genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra krav. Utöver våra krav har vi dessutom satta målsättningar som uppmuntrar leverantörerna att på eget initiativ höja nivån ytterligare. Alla företag vi arbetar med, oavsett var i värdekedjan de befinner sig, måste skriva under åtagandet, så att vi delar samma vision och har samma förväntningar på hållbarhetsarbetet framåt.

Vårt hållbarhetsåttagande gäller alla varumärken inom H&M-gruppen och rör mycket mer än bara arbetsförhållanden. I delen om hälsosamma arbetsplatser finns information om hur vi jobbar med:

  • Hälsa och säkerhet
  • Diskriminering, mångfald och lika rättigheter
  • Ordnade anställningsförhållanden  
  • Rättvisa levnadslöner
  • Arbetstid
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
  • Barnarbete och ung arbetskraft
  • Tvångsarbete och illegalt arbete

 

Bra relationer är bra för business

Hållbarhetsåtagandet är inte bara ett sätt att hålla ett öga på våra samarbetspartners – det gör det möjligt för oss att utvecklas och sporra oss själva att bli ett bättre företag. Vi ser att när både krav och frivilliga målsättningar uppfylls är det positivt även för våra leverantörer, eftersom det också leder till att textilarbetarna ofta engagerar sig mer i sitt arbete och tenderar att stanna längre på sin arbetsplats.

Vissa av ämnena kan du läsa mer om här, till exempel rättvisa levnadslöner, föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. Och i avsnittet 100% Fair & Equal i vår hållbarhetsrapport hittar du allt om vår vision om att bli 100% rättvisa och jämlika.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.