Nyhetsartikel

H&M FÖRSTÖR INTE FUNKTIONSDUGLIGA KLÄDER

15 okt, 2017

 

H&M förstör inte funktionsdugliga kläder. Att H&M:s produkter skickas till förbränning är sällsynt och görs endast när de inte uppfyller våra säkerhetskrav (när de är mögelangripna eller inte uppfyller våra strikta kemikaliekrav). Det finns ingen som helst anledning för oss att bränna andra produkter. Det faller på sin egen orimlighet att vi skulle förstöra funktionsdugliga produkter som vi kan sälja.

De enskilda produkter som medier refererar till har testats i externa laboratorier. Produkterna uppfyller inte våra högt ställda säkerhetskrav och har därför stoppats i enlighet med våra säkerhetsrutiner. Testresultaten visar att den ena produkten är mögelangripen och den andra produkten innehåller för hög mängd bly (fyra oberoende tester visar på resultat på mellan 707-5237 ppm bly vilket kraftigt överstiger H&M:s gränsvärde på 90 ppm).

Enligt den information som vi har inkluderar dessvärre testet som det danska programmet låtit göra inte den del av plagget som innehåller en för hög halt av bly. Det andra testet som de låtit göra inkluderar i sin tur inte mögel (utan ”Kim” och ”E-coli” vilket är bakterier, inte mögel). Det är anledningen till varför våra tester skiljer sig åt.

När testresultat visar att produkter inte uppfyller våra säkerhetskrav ska de inte under några omständigheter varken säljas till kund eller återvinnas. De skickas därför till destruktion i enlighet med våra globala säkerhetsrutiner. Vi har en av de mest strikta kemikalierestriktionslistorna i industrin och vi gör regelbundna tester, oftast i externa laboratorier. Vi går ofta längre än vad lagen kräver eftersom vi vill att våra kunder ska vara helt trygga med att våra produkter är säkra att använda.

Produkter som stoppas av andra anledningar än hälso-och säkerhetsskäl doneras antingen till välgörenhetsorganisationer samt återanvänds eller återvinns via re-use/recycling-företag. Produkter som inte har sålt slut till fullpris erbjuds till kunder till förmånliga priser. Vi har också möjlighet att flytta varor mellan olika butiker och marknader, samt spara produkter till kommande säsong. Som ett sista alternativ kan vi också sälja vidare osålda produkter till externa köpare.

Se nedan bifogade dokument med testresultaten från externa laboratorier som har genomfört tester på de plagg som media refererar till.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.